Thao Nguyen Phan

Siesta tropicală

În Siesta tropicală, Thao Nguyen Phan întreţese diferite relatări care stau la graniţa dintre realism și fantezie. Inspirându-se din problematicele reforme agrare din Vietnamul de după război care au dus la redistribuirea pământurilor și agricultura colectivă, Phan plasează copii în prim-plan, ca protagoniști ai unei comune imaginare în care joaca sau starea de inerţie devin instrumente de sfidare și evadare.

În această comunitate rurală, copiii înscenează într-un mod jucăuș diferite observaţii colonialiste despre localnici din Vietnam-ul de astăzi scrise de misionarul iezuit francez Alexandre de Rhodes în jurnalul său de călătorii din secolul al XVII-lea. Cu toate că, în numele Bisericii Catolice, ducea la îndeplinire prozelitismul în regiune, de Rhodes rămâne cunoscut pentru perfecţionarea scrisului vietnamez romanizat care constituie sistemul modern de scriere a limbii vietnameze (chữ Quốc ngữ). Una dintre relatările lui de Rhodes este o metodă locală de pedepsire în care, după spusele lui, prizonieri încătușaţi într-un dispozitiv de lemn erau nevoiţi să bată străzile și să ceară de mâncare. O altă poveste este despre zeiţa apei, un basm despre o prinţesă Chineză care a fost înecată în râu de către tatăl său și apoi îngropată împreună cu un sătean găsit mort în același loc. Juxtapunând literatura de călătorie a secolului al XVII-lea cu imagini contemporane, Phan concepe un palimpsest al istoriei Vietnamului cu voci stratificate din prezent și din trecut. Dacă la prima vedere imaginile seduc privitorii prin culorile stridente și desenele fragile, pe măsură ce te adâncești în film se o experienţă imaginară violentă cu mult mai întunecată. AR

 

Thảo Nguyên Phan (n. 1987, Ho Și Min) este un artist multimedia ale cărei practici cuprind pictura, instalaţia și „domeniile teatrale”, incluzând ceea ce ea numește gest performativ și imagini în mișcare. Prin literatură, filosofie și viaţa de zi cu zi, Phan observă probleme ambigue în convenţiile sociale, istorie și tradiţie. Phan a avut numeroase expoziţii în Vietnam și peste hotare, printre care: expoziţii solo și de grup la Bienala de la Sharjah (2019), Gemäldegalerie, Berlin (2018); Summit-ul de Artă Dhaka (2018); Para Site, Hong Kong (2018); Centrul de Artă Contemporană The Factory, Ho Și Min (2017); Nha San Collective, Hanoi (2017); Bétonsalon, Paris (2016); Institutul Goethe, Hanoi (2015); Institutul de Artă Contemporană, Singapore (2014); și Centrul de Artă și Cultură Bangkok (2013). Lucrările ei pot fi regăsite în colecţii permanente ale Fundaţiei de Artă Samdani, Dhaka, ale Muzeului de Artă Singapore și ale Fundaţiei de Artă Kadist de la Paris și San Francisco. Pe lângă lucrările ei ca artist multimedia, este co-fondator al colectivului Art Labor, care explorează practici interdisciplinare și dezvoltă proiecte artistice de care beneficiază comunitatea locală. Phan a primit diplomă de licenţă în Arte Frumoase (cu onoruri) de la Colegiul de Arte Lasalle de la Singapore (2009) și un master de Arte Frumoase în Pictură și Desen de la Școala Institutului de Artă de la Chicago (2013).