Virginia Lupu

TinTinTin 

Virginia Lupu în colaborare cu Mihaela Minca

Reprezentările vrăjitoarelor au stârnit, nu de puţine ori, atât curiozitate, cât și dispreţ și frică. Vânătoarea de vrăjitoare și vrăjitoria merg mână în mână. Așa cum a subliniat academicianul feminist Silvia Federici, vânătoarea de vrăjitoare nu este un act de epurare ce aparţine trecutului. Continuă sub multe forme și în prezent, în întreaga lume: de la politicile misogine din SUA, până la acuzaţiile de vrăjitorie din Africa degenerate în încălcări ale drepturilor omului. Vrăjitoria este o practică populară în România, cu o istorie îndelungată de reprezentări stereotipice. A stimulat fantezii în literatură, cinematografie și televiziune, atrage atenţia în mass-media, de la politicieni de rang înalt, până la diferite celebrităţi și la publicul larg. Asemenea reprezentări cu nuanţe de rasă și gen au format, și continuă să consolideze, o imagine a vrăjitoarelor ca grup omogen. În acest imaginar popular unde realităţile istorice, frica și stigmatizarea se amestecă, vrăjitoria este asociată mai degrabă cu femeile de etnie romă aflate la marginile societăţii.

Fotografiile Virginiei Lupu provoacă această reprezentare ce a câștigat credibilitate în media și în discursul public. Inspirându-se din propriul interes faţă de practicile ezoterice, precum și faţă de comunităţile marginalizate, artista a lucrat cu o familie de vrăjitoare de etnie romă. Mihaela Mincă și-a îndrumat cele două fiice și nora, transmiţându-le o tradiţie pe linie maternă. Virginia Lupu le urmărește în diferite ritualuri desfășurate acasă, în natură și pe străzi, decupând astfel un spaţiu performativ pentru reprezentarea de sine. Artista captează nuanţele lumii lor, de la transformarea spaţiului domestic într-un loc al emancipării feminine, la adaptarea ritualurilor magice la tehnologia contemporană, la întrepătrunderea dintre peisajul urban și mediul natural, la contrastul dintre stigmatul social și independenţa lor financiară. În contextul Bienalei Art Encounters 2019, selecţia de fotografii se concentrează pe o portretizare colectivă a vrăjitoarelor și pe puterea și frumuseţea emanate de o îndeletnicire colectivă. AR

 

Virginia Lupu este o artistă fotograf stabilită la Timișoara. Ea caută să-și prezinte personajele așa cum există și coexistă în societate, fără a le altera reprezentarea pentru a corespunde unor norme, așteptări sau stereotipuri sociale. Această practică este vizibilă cu precădere în proiectul său dedicat vrăjitoarelor rome, TinTinTin. Începând cu practicile magice adânc înrădăcinate în mentalitatea colectivă, acest proiect propune demitizarea și de-vulgarizarea imaginii practicilor spirituale alternative prezente în contextul românesc. În cultura vizuală românească, practicile oculte și magice lipsesc. Așadar, acest proiect încearcă să deschidă o zonă a explorării și a valorificării superstiţiilor rome, practicilor magice și vrăjitoriilor, oferind în același timp o înţelegere profundă și nealterată a acestui aspect fundamental, al unei culturi matriarhale în cadrul unei societăţi patriarhale.