Collection Collective

Vlad Basalici, Roman Biček, Biroul de Cercetări Melodramatice, Dora GarcíaDan Mihălţianu, Martin Piaček, Raluca Popa, Alicja Rogalska, Valentina Vetturi
Colecţia Colectivă a fost iniţiată ca proiect curatorial speculativ, în cadrul căruia un grup de artiști, curatori, designeri, arhitecţi, antropologi, juriști, economiști și producători culturali au fost invitaţi să reflecteze asupra posibilităţii construirii unei colecţii de artă contemporană care este deţinută și manageriată colectiv de către membrii săi. Ca ipoteză de cercetare curatorială, proiectul încearcă să articuleze o alternativă la naraţiunile care, începând cu cabinetul de curiozităţi și studiolo-ul Florentin, și terminând cu colecţiile contemporane private, concep fenomenul colecţionării drept alibi pentru auto-recunoașterea narcisistă a colecţionarului privat. Colecţia funcţionează conform unui principiu foarte simplu: fiecare membru oferă colecţiei tipul de muncă potrivit capacităţilor și expertizei sale.