Monotremu

Q.E.F.

Q.E.F. este o instalaţie de bricolaj ce leagă în mod direct religia de contextul local al vieţii cotidiene. Menirea celor șase oale mari de bucătărie cu polonice atașate a fost schimbată – ele au devenit clopote improvizate cu care se poate interacţiona, fiind suspendate până la înălţimea medie a unui om și producând un sunet disonant. Lucrarea este o referinţă la expresia latină „quod erat faciendum” – care se traduce prin „ceea ce trebuia făcut” – enunţ ce marca rezolvarea unei probleme de construcţie euclidiană. Avem nevoie de structuri pentru a demonstra teoremele. În acest sens, lucrarea duo-ului Monotremu este autoreferenţială – scopul structurii este acela de a-și justifica propria alcătuire. Oalele transformate în clopote de biserică subliniază corelaţia dintre religiozitate și standardele de viaţă scăzute din România. Lucrarea pune totodată sub semnul întrebării și alocarea fondurilor de stat către edificii religioase, în vreme ce serviciile sociale precum sistemul medical și cel educaţional sunt sărăcite, lipsite de fonduri și funcţionează anemic. Produs pentru prima dată la Salonul de Proiecte din București, lucrarea va fi prezentată la Timișoara în aer liber, ca lucrare publică, în popularul Parc Botanic al orașului. AR

Duo-ul artistic Monotremu, format la Timișoara în 2010 de Laura Borotea și Gabriel Boldiș, se remarcă prin practici artistice ironico-critice la adresa neajunsurilor societăţii românești, un context și o civilizaţie care, precum ambigua categorie zoologică a monotremelor, termen ce a inspirat pseudonimul sub care lucrează cei doi, se situează într-o zonă de clasificare și statut incerte: undeva între mamifere și păsări, în cazul monotremelor, undeva între Est și Vest, în cazul României, o clasă aparte, primitivă după anumite criterii, dar, mai bine zis, de neclasificat și de neintegrat în structuri prestabilite. Din 2012 dezvoltă Minitremu, un laborator creativ care facilitează accesul copiilor și tinerilor la arta contemporană.