Adriana Gheorghe

Cu un simţ ireverent al hibridităţii dintre teorie și practică și al indeterminării ca forţă politică și poetică în relaţie cu varii contexte (conceptuale, fizice, umane), Adriana Gheorghe a lucrat în ultimii zece ani transdisciplinar dedicându-se cercetării performativităţii, reformulate încontinuu, ca practică artistică și de viaţă (în care relaţia umanului cu limbajul și reprezentarea este un exerciţiu performativ de imaginare constantă, iar noţiunea de subiectivitate e regândită neidentitar în termeni de conștiinţă și potenţialitate nelimitată). Și-a prezentat lucrările la Salonul de proiecte, Tranzit, ZKM Karlsruhe, ICR Berlin, MNAC București, Brut Viena, Akademie Solitude, TanzFaktur Köln, KuLe Berlin, PACT, CNDB, PAF St. Erme, Atelier 35, ODD București. În ultimii cinci ani, a colaborat constant, invizibil și implicit cu Alina Popa, alimentând o practică cu potenţial infinit și transgresie poetică și reală.

Și-a extins practica artistică la curatoriere de performance formulându-și propriile contexte de prezentare („Teorie vie duraţională”, Salonul de proiecte, 2018) sau cercetare. În prezent, curatoriază „procese performative și oameni, invitându-și colaboratorii să creeze împreună o societate bazată pe co-inerenţă, în diferite forme de materie și spirit”.