Institutul prezentului (IP)

Institutul Prezentului (IP) este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative concepută și lansată de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban la București în 2017. Centrat pe artiști și istoriile lor personale, pe experienţe determinate temporal și forme de (auto)arhivare, Institutul examinează diverse practici și situaţii din trecutul recent pînă în prezent din perspectivă transnaţională și transculturală.

Direcţiile în care Institutul lucrează includ: platforma de resurse artistice institutulprezentului.ro deschisă profesioniștilor și publicului; un program educaţional centrat pe practici (auto-) pedagogice și concepte artistice; un program de cercetare dedicat conexiunilor imaginative, subiective și istorice prezente la nivelul procesului artistic și al discursului teoretic care îl însoţește, dar și mobilităţii conceptelor și teoriilor. Formatele de lucru includ proiecte de cercetare, laboratoare și conferinţe, expoziţii-document și expoziţii-dosar, reconstituiri, editare de publicaţii tipărite și online.

Din 2017, Institutul publică seria Parkour, centrată pe interviuri cu artiști sub forma unor micro-publicaţii cuprinzînd text și imagine, bilingv în română-engleză.

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice.

Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău, iar designul ediţiilor 2017-2019 este realizat de Radu Manelici.

www.institutulprezentului.ro