Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”

Teatrul National „Mihai Eminescu” din Timișoara (TNTm), unul dintre cele șase teatre Naţionale din România, este un loc de întîlnire: între oameni, între arte. Un spaţiu deschis, dedicat comunicării. Principalul obiect de activitate al Teatrului Naţional este producerea și prezentarea de spectacole  de teatru. Lunar sunt programate, în medie, un număr de 25 de reprezentaţii pe texte clasice sau contemporane în cele trei săli ale sale: Sala mare (600 locuri), Sala 2 (200 de locuri – o scenă de tip black-box, una dintre cele mai moderne săli de teatru din ţară, situată într-o clădire istorică recuperată pentru teatru) și Studio „Uţu Strugari”  (40 locuri). Cu o dinamică fără precedent în istoria sa de 75 de ani, Naţionalul a devenit un punct de atracţie în Timișoara. Repertoriul său oferă spectacole de calitate pentru toate categoriile de public, din toate mediile sociale și încearcă să răspundă celor mai diverse preocupări. 

Teatrul Naţional din Timișoara organizează anual FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMIȘOARA – FESTIVAL AL DRAMATURGIEI ROMÂNEȘTI, eveniment european ce recuperează într-un fel nou, proaspăt o tradiţie de treizeci de ani. FEST-FDR promovează teatrul românesc ca parte integrată a fenomenului artistic european și transformă în fiecare an Timișoara într-un spectacol viu, colorat, autentic. De  asemenea, Teatrul Naţional este gazda CONCURSULUI NAȚIONAL DE DRAMATURGIE; în sfârșit, Teatrul Naţional organizează workshop-uri profesionale, cursuri de teatru pentru amatori și editează cărţi și reviste de teatru, la tipografia proprie.

Prin activitatea sa din ultimii ani, Teatrul Naţional Timișoara reprezintă o instituţie de interes major pe plan local, naţional și internaţional, fiind un centru de interes european în ceea ce privește direcţiile de dezvoltare ale artei teatrale (TNTm este membru al reţelelor pan-europene European Theatre Convention și European Festivals Association). Nu în ultimul rând, TNTm  este un actant semnificativ în spaţiul civic și socio-cultural local, regional, naţional și european. Teatrul Naţional din Timișoara se transformă, câte puţin în fiecare zi, într-un centru teatral de anvergură internaţională, orientat spre comunitate prin preocuparea pentru un teatru social și de public. Pe termen lung, odată cu realizarea acestor obiective atât de importante, Teatrul Naţional își va consolida poziţia de lider în spaţiul cultural din zona de Vest a României, în dorinţa sa de a transforma Timișoara într-o adevărată capitală culturală europeană.