Asociaţia Culturală Contrasens

Asociaţia Culturală Contrasens este o organizaţie non-profit înfiinţată în Timișoara în 2015, care conceptualizează arta și cultura ca pe resurse critice în dezvoltarea unei societăţi incluzive, participative și creative, care promovează arta ca spaţiu fundamental pentru dezvoltarea comunităţii și a cetăţenilor și care are ca misiune promovarea culturii contemporane prin susţinerea și dezvoltarea proiectelor de mediere culturală, a proiectelor interdisciplinare din câmpul artelor vizuale și a publicaţiilor menite să documenteze creaţia artiștilor contemporani din Banat. Prin proiecte de mediere și educaţie prin cultură, prin cele de formare a unei generaţii noi de manageri și jurnaliști culturali și prin cele de cercetare, asociaţia încurajează experimentul în câmpul practicilor și teoriilor din arta contemporană și contribuie la dezvoltarea unui mediu cultural fertil pentru dialog, gândire critică și dezbatere.