Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

Participanţii la expoziţia Bienalei Art Encounters din 2019 sunt*:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectură*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Zephyr*, Želimir Žilnik.

* lucrări noi

Participanţii la Lecturile colective și Platforma de publicaţii independente sunt:

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Librăria Două Bufniţe, Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic and Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, Institutul Prezentului, Cele mai frumoase cărţi din România, Galeria Posibilă, Fundaţia Triade.

Curatoare: Maria Lind și Anca Rujoiu

Pentru cea de-a treia ediţie a Bienalei de Artă din Timișoara Art Encounters, o suită de lucrări de artă, special produse și atent contextualizate, vor reda arta contemporană ca o formă de cunoaștere care, împreună cu știinţa, politica, literatura și filosofia, ne ajută să înţelegem complexitatea vieţii de azi. Curatoarele Maria Lind și Anca Rujoiu vor asocia lucrări noi și practici artistice cu situaţii, locuri și subiecte, alăturate unor lucrări deja ancorate în peisajul și istoria orașului Timișoara. Parte din aceste lucrări noi, o serie de tururi tematice de arhitectură vor avea loc în oraș. Numele Bienalei, Art Encounters, reprezintă o sursă de inspiraţie pentru dialog și reflecţie. Fiecare operă de artă va fi produsul unor întâlniri și va miza pe stimularea zonelor de contact și conflict care au loc între grupuri și indivizi cu privire la artă și la teritoriul ei extins.

De-a lungul acestei ediţii a Bienalei Art Encounters, preocupări și idei diverse, vizibile în lucrările și activităţile artistice, își vor pune amprenta asupra acestui proiect. Precum vântul care străbate romanele Hertei Müller, ale căror acţiuni sunt plasate în Timișoara și în jurul ei, vântul acestei bienale va genera diferite intensităţi, atmosfere și materialităţi ale orașului. Vântul se propagă peste graniţe, depășind barierele lingvistice, lucru bine cunoscut în regiunea Banatului, incluzând marginile vizibilităţii și invizibilităţii. Un alt vânt acordă o atenţie specială meșteșugului și manualităţii, iar un al treilea stimulează activităţile editoriale independente, colecţiile personale și alte forme de auto-organizare.

O serie de parteneriate și alte forme de colaborare sunt esenţiale pentru Bienala Art Encounters din 2019, care a început în ianuarie și va continua până la sfârșitul anului. Vernisajul expoziţiei Bienalei va avea loc pe data de 20 septembrie 2019. În pregătire, se desfășoară o serie de discuţii în colaborare cu Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Arhitectură și Urbanism — Dialogurile Bienalei — ca parte integrantă a Bienalei. O serie de ateliere cu artiști participanţi fac, de asemenea, parte din bienală, la fel și întâlnirile lunare de la Ambasada, întâlniri informale cu actori culturali locali. O componentă integrantă este și programul de voluntari cu studenţii de la Facultatea de Artă și Design dar, și cu alţi tineri. O platformă dedicată publicaţiilor, cu lecturi colective, publicaţii de artă independente din România și Serbia și un simpozion, vor încheia perioada de expoziţie.

Împreună cu Asociaţia Culturală Contrasens care a conceput un program special de mediere—Itinerarii de Recunoaștere, cea de-a treia ediţie a Bienalei continuă misiunea de a implica un public larg în dezbaterea socială, creând o platformă vibrantă pentru schimbul cultural dintre scenele de artă din România și cele din străinătate. Arta va fi prezentă în spaţii de expoziţie, cum ar fi galeria de la sediul Fundaţiei Art Encounters, Muzeul Naţional al Banatului, Bastionul Maria Theresia, Casa Artelor, Galeria Helios, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Muzeul Satului Bănăţean, Casa Tineretului, Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Consumatorul Comunist, Facultatea de Artă și Design, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, City Business Center, Shopping City Mall, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” și o serie de locaţii în aer liber din oraș, precum și în afara Timișoarei la Muzeul de presă „Sever Bocu” din Jimbolia și Muzeul Textilelor din Băiţa.

Printre partenerii Bienalei se numără: Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Asociaţia Culturală Contrasens, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, Muzeul Naţional al Banatului, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Institutul Francez Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara, BETA (Bienala de Arhitectură Timișoara), Librăria La Două Bufniţe.

Maria Lind este curatoare, teoreticiană și profesoară și trăiește la Stockholm și la Berlin. A fost director la Tensta konsthall, Stockholm (2011-2018), director al programului de la Centrul de Studii Curatoriale al Colegiului Universitar Bard (2008-2010) și al Iaspis în Stockholm (2005-2007). Din 2002 până în 2004 a fost directorul instituţiei Kunstverein München; în 2016 a fost director artistic al celei de-a 11-a ediţii a Bienalei Gwangju (Coreea de Sud). Maria Lind este, de asemenea, deţinătoarea Premiului Walter Hopps pentru realizări curatoriale, obţinut în 2009.

Anca Rujoiu este curatoare și editoare și trăiește în Singapore și România. În calitate de curator de expoziţii și mai târziu editor-șef (2013-2018), a făcut parte din echipa fondatoare a Centrului de Artă Contemporană din Singapore al NTU. Anca Rujoiu a fost co-curator a proiectului Collective Fictions, selectat în cadrul programului Nouvelles Vagues (2013) dedicat tinerilor curatori, la Palais de Tokyo.


Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

Učesnici na izložbi Bijenale Art Encounters 2019. godine*:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectură*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Zephyr*, Želimir Žilnik.

* novi radovi

Učesnici na Kolektivnim lektirama i Platformi za nezavisna izdavaštva:

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Librăria Două Bufniţe, Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic and Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, Institutul Prezentului, Cele mai frumoase cărţi din România, Galeria Posibilă, Fundaţia Triade.

Za treće izdanje Bijenala Umetnosti u Temišvaru Art Encounters, skup umetničkih dela, koja su posebno proizvedena i pažljivo kontekstualizovana, predstaviće savremenu umetnost kao oblik znanja koja nam pomaže da, zajedno sa naukom, politikom, književnošću i filozofijom,  razumemo složenost današnjeg života. Kustosi Maria Lind i Anca Rujoiu povezaće nove radove i umetničke prakse sa situacijama, mestima i temama i pridružiće se radovima koja su već našla mesto u pejsažu i istoriji Temišvara. Deo novih radova, serija tematskih tura arhitekture će se održati u gradu. Naziv Bijenala, Art Encounters, predstavlja izvor inspiracije za dijalog i razmišljanje. Svako umetničko delo će biti proizvod ovih susreta i osloniće se na stimulaciju kako oblasti kontakta tako i konflikta među grupama i pojedincima u vezi umetnosti i njenoj širokoj teritoriji.

U toku ovog izdanja Bijenala Art Encounters, interesovanja i različite ideje, vidljive u umetničkim radovima i aktivnostima, ostaviće svoj otisak na ovaj projekat. Kao vetar koji duva u romanima Herte  Müller,  sa dešavanjima u Temišvaru i okolini, vetar ovog bijenala će stvoriti različit intenzitet, atmosferu i materijal grada. Vetar se širi preko granice, prevazilazi jezičke barijere, što je u oblasti Banata veoma poznato, uključujući granice vidljivosti i nevidljivosti.  A drugi vetar posebnu pažnju posvećuje zanatima i rukotvorinama, dok treći stimuliše nezavisne izdavačke aktivnosti, lične kolekcije i druge oblike samoorganizacije.

Niz partnerstva i drugih oblika saradnje su od suštinskog značaja za Bijenale Art Encounters 2019. godine, koji je počeo u januaru a trajaće do kraja godine. Otvaranje izložbe Bijenala održaće se 20. septembra 2019. godine. U pripremi, vode se razgovori u saradnji sa Fakultetom za umetnost i dizajn /Facultatea de Arte și Design/ i Fakultetom za arhitekturu i urbanizam /Facultatea de Arhitectură și Urbanism/ – Dijalozi Bijenala – kao sastavni deo Bijenala. Niz radionica na kojima će učestvovati umetnici deo je Bijenala, kao i mesečni susreti u Ambasadi i neformalni susreti sa lokalnim kulturnim učesnicima. Sastavni deo Bijenala je i program volonterskog rada sa studentima Fakulteta za umetnost i dizajn ali i sa drugim mladim osobama. Izložbu će zatvoriti platforma namenjena izdavačima, kolektivnom čitanju, nezavisnim umetničkim izdavaštvima iz Rumunije i Srbije i simpozion.

Zajedno sa Kulturnim udruženjem Contrasens /Asociaţia Culturală Contrasens/ koji je osmislio poseban program posredovanja – Itinerari prepoznavanja, treće izdanje Bijenala nastavlja misiju uključivanja široke publike u socijalne debate, stvarajući živu platformu za kulturnu razmenu između umetničkih scena iz Rumunije i onih iz inostranstva. Umetnost će biti prisutna u izložbenim prostorima kao što su sedište Fundacije Art Encounters, Nacionalni muzej Banata, Bastion Marija Terezija,  Umetnička kuća, Galerija Helios, Muzej javnog prevoza „Corneliu Miklosi”, Muzej banatskog sela, Dom mladih, Zapadni univerzitet, Univerzitet Politehnika, Županijska biblioteka, Muzej potrošača iz komunizma, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za arhitekturu i urbanizam, City Business Center, Shopping City Mall, Narodno pozorište „Mihai Eminescu” i niz lokacija na otvorenom u gradu, kao i izvan Temišvara u Muzeju štampe „Sever Bocu” u Žombolju i Muzeju tekstila iz mesta Băiţa.

Među partnerima Bijenala možemo navesti: Udruženje „Temišvar – Evropska prestonica kulture”, Narodno pozorište „Mihai Eminescu”, Kulturno udruženje Contrasens, Fakultet za umetnost i dizajn, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Nacionalni muzej Banata, Muzej javnog prevoza „Corneliu Miklosi”, Francuski institut iz Temišvara, Nemački kulturni centar iz Temišvara, BETA (Bijenala arhitekture iz Temišvara), Knjižara La Două Bufniţe.

Maria Lind je kustos, teoretičar i profesor, živi u Stokholmu i Berlinu. Bila je direktor u Tensta konsthall, Stockholm (2011-2018), direktor Centra nastavnog programa Univerzitetskog koledžar Bard (2008-2010) i Iaspis-a Stockholm (2005-2007). Od 2002. do 2004. godine bila je direktor  institucije  Kunstverein München; 2016. godine bila je umetnički direktor 11. izdanja Bijenala Gwangju (Južna Koreja). Maria Lind je, takođe, nosilac nagrade Walter Hopps za kustoska dostignuća 2009. godine.

Anca Rujoiu je kustos i urednik i živi u Singapuru i Rumuniji. U svojstvu kustosa za izložbe a kasnije glavnog urednika (2013.-2018. godine), bila je član osnivačkog tima Centra za savremenu umetnost Singapura NTU. Anca Rujoiu bila je kustos saradnik u okviru projekta Collective Fictions, koji je odabran u okviru programa Nouvelles Vagues (2013) posvećem mladim kustosima, u Palais de Tokyo.

——————————————————————————————————————–

Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

Kon aven and-o bersh 2019 k-o Sikavipen Maladimata la artasa kai inkerel pes iekh var k-ol dui bersha*:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaiei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective [Khetanutno Kidipen], Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture [Krisaki Arhitektura], Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Apolonija Šušteršič*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectura* [Arhitekturako Truial-Drom], Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Želimir Žilnik.

* nevi komisia

Kon aven k-ol Khetanutne Drabarimata ai k-i Vesti Avri-Dinimaski Platforma:

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Două Bufniţe [Dui Reatiake-Ciriklia], Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic and Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, Institutul Prezentului / The Institute of the Present [O Instituto e Akanutne Vahtesko], Cele mai frumoase cărţi din România [Le po shukar lila andar-i Rumunia], Galeria Posibilă [I Shaiutni Galeria], Triade Fundatzia.

K-o trinto editzia e Sikavimaski Maladimata la artasa kai inkerel pes iekh var k-ol dui bersha and-i Timișoara, po but komisie kai akhiaren le truialimata ka godisaren so i akanutini arta si iekh akhiarimasko ceand savo, khetanes e janimasa, e politikasa, e literaturasa, ai e filosofiasa, del amenqe vast te dikhas o kompleksipen e akanutno jivimasko. Ol kuratorurea i Maria Lind ai i Anca Rujoiu ka vortiaren le artistikane bukia ai le acearutne kerimata e biajukiarde kerimatentza, e thanentza, ai e pucimatentza, thovindoi len pash-ol purane bukia kai ka sikaven amenqe o shukar than ai i historia e Timișoarake. Mashkar lende ka aven po but tematikane arhitekturake droma and-o foro. O anav, Maladimata la artasa, bukikerel sar iekh avutno godiako phurdipe vash-o vakiarimos ai o godisarimos. Svaki artistikani buki avel katar le maladimata, ai kamel te arakhel ai te buhliarel thana kai ol jene ai ol samuha azban mashkar lende ai han pen mashkar lende truial i arta. 

Lake dromeste, kadaia editzia e Sikavimaski Maladimata la artasa kai inkerel pes iekh var k-ol dui bersha, ka sikavel amenqe verver godia ai dikhimata save ka hurian mashkar artistikane bukia ai acearutne kerimata, lacearindoi kadaia rig e proiektosqi. Sar le balvala tar-ol romanuria hramosarde pal-i Herta Müller, kai phurden and-i ai pash-i Timișoara ai si len verver akhiarimata, le balvala amare Sikavimaske anena verver temperaturia, truialimata, ai vi gungea. Balvala phurden intial mashkar-thana ai amboldimata, vareso but janglo and-o than e Timișoarake Banatosko, andre-thovindoi ol shere e dikhlesko ai e bidikhlesko. Aver balval kerel amen te poravas amare iakha te dikhas ol purane bukia ai ol bukia kerde e vastesa. I trinto balval thol angle o vesto avri-dinipen, ol jenutne kidimata, ai ol ceanda penqe lacearimaske.  

Po but parteneriaturia ai aver ceanda te kerel pes buki khetanes si sherutne vash-o 2019 Sikavimos Maladimata la artasa kai inkerel pes iekh var k-ol dui bersha, savo shirdias and-i Ianuara ai ka jal ji k-o agor e bershesko. O Sikavipen ka putarel pes k-o 20 Septembra 2019. Gelindoi kadala dromeste, po but vakiarimata kerde khetanes e Artake Fakultetasa ai e Arhitekturake Fakultetasa – ol Sikavimaske Vakiarimata – inkiaren pen and-o truialipen e Sikavimasko. Po but bukiake kidimata e artisturentza sa kadea inkiaren pen and-o truialipen e Sikavimasko, sar ol ceoneske Ambasada Kidimata, informalne kidimata e thanutne artisturentza kai keren kulturalikane bukia. Aver kotor si o programo e voluntarurentza e studenturentza e artate ai avere terne butikernentza e artake. Iekh avri-dinimaski platforma, e khetanutne drabarimatentza, vesto artako avri-dinipen tar-i Rumunia ai i Serbia, ai iekh geantrikano malaipen ka agorisaren o Sikavimos.

Kerindoi buki e organizatziasa Kontrasenso savi kerdias iekh spetzialo mediatziako programo – Droma te janes, i trinto editzia e Sikavimaski Maladimata la artasa inkerel po dur i res te anel but jene and-o sotzialo vakiaripen, kerindoi iekh azbalni platforma vash ol kulturalikane paruvimata mashkar o artako sikavipen andar-i Rumunia ai ol artake sikavimata andar aver thema. I arta ka sikavel pes and-e sikavimaske thana sar: I Galeria Maladimata la artasa, O Banatosko Muzeo, O Bastiono, O Artenqo Kher, I Galeria Helios, O Tramvaiosko Muzeo, O Ternenqo Kher, I Riatiutni Universiteta, I Politehnikani Universiteta, O Thanutno Lilenqo Kher, O Muzeo e Komunisto Konsumatoresko, I Artaki ai Arhitekturaki Fakulteta, o Forosko Trampikano Tzentro, o Forosko Kinimasko Mall, O Themutno Teatro ai po but avrutne thana and-o foro, sa kadea sar avrial-i Timisoara k-o Printisarde Neve-lilenqo Muzeo “Sever Bocu” and-i Jimbolia ai o Pohtanenqo Muzeo and-i Baiţa.

Mashkar-ol Sikavimaske partenerurea si: I Asociatzia “I Timișoara – Europako Sherutno-Foro e Kulturako,” O Themutno Teatro, I Artaki ai Arhitekturaki Fakulteta, I Riatiutni Universiteta tar-i Timișoara, O Banatosko Themutno Muzeo, O Korneliu Miklosi Publikano Transportosko Muzeo, O Frantzuzikano Instituto andar-i Timișoara, O Germanikano Kulturalikano Tzentro anda-i Timişoara, BETA (I Timișoara Arhitekturaki Bienala), I Kontrasenso Asociatzia, i Lilenqi Bikinlin E Duie Reatiake- Cirikliande.

Maria Lind si iekh kuratori, hramosarni, ai sikliarni andar-o Stockholm ai o Berlin. Voi sas i sherutni k-o Tensta konsthall, Stockholm (2011–18), i sherutni k-o licentzako programo andar-o Tzentro vash ol Kuratorikane Studie, Bard College (2008–10), ai k-o Iaspis and-i Stockholm (2005–07). Tar-o bersh 2002 ji k-o bersh 2004 oi sas i sherutni k-o Kunstverein München; and-o bersh 2016 oi sas i artistikani sherutni k-o deshuiekhto editzia e Gwangju Bienalaki. I Maria Lind lilias o Walter Hopps Premio vash Kuratorikani Bari-buki and-o bersh 2009.

Anca Rujoiu si iekh kuratori ai editori andar-o Singapore ai i Timișoara. Sar sikavimasko kuratori ai, po palal, sherutni e avri-dine lilenqi (2013–18), oi sas iekh fundatori somdasni k-o NTU Tzentro vash-i Akanutni Arta and-o Singapore. Oi sas ko-kuratori k-o Collective Fictions [Khetanunte Sunimata], iekh mashkar-ol alosarde proiekturia andar-ol Nouvelles Vagues [Neve Phunda] (2013), iekh programo palal-o Tokyosko Khervagi dedikime e terne kuratorenqe.

Traducerea în limba rromani: dr. Delia Grigore

——————————————————————————————————————–

Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

A 2019-es Art Encounters Biennálé résztvevői*:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, , Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectură*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Zephyr*, Želimir Žilnik.

* új munkák

A Közös olvasmányok és Független kiadványok platformjának résztvevői::

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Librăria Două Bufniţe, Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic és Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, A Jelen Intézete, Románia legszebb könyvei, Galeria Posibilă, Triade Alapítvány.

A temesvári Art Encounters Művészeti Biennálé harmadik kiadásán egy speciálisan létrehozott és figyelmesen kontextualizált művészeti munka sorozat olyan megismerési formaként mutatja be a kortárs művészetet, mely a tudománnyal, politikával, irodalommal és filozófiával együtt segít megismernünk a mai világ komplexitását. Maria Lind és Anca Rujoiu kurátorok új munkákat és művészi praktikákat társít a Temesvár történetébe és tájába lehorgonyzott munkák helyzeteivel, helyeivel és témáival. Ezen új munkák része lesz egy egész sor, a városban folytatott építészeti tematikus séta. A biennálé neve, az Art Encounters, ihletforrást jelent a párbeszédre és elmélkedésre. Mindegyik műalkotás az egyes találkozások terméke lesz, és a kapcsolat- és konfliktuszónák ösztönzésére épít, melyek a csoportok és egyének között jönnek létre a művészet és annak kiterjedt területe tekintetében.

Az Art Encounters Biennálé ezen kiadására erősen rányomják a bélyegüket a munkákban és művészi tevékenységekben látható különböző kérdések és gondolatok. Miként a szél, mely belengi Herta Müller regényeit, melyek cselekménye Temesváron és környékén játszódik, ennek a biennálénak a szele is a város különböző intenzitásait, hangulatait és materialitásait eredményezi. A szél átterjed a határokon, legyőzve a nyelvi korlátokat, melynek ténye eleve jól ismert dolog a Bánság vidékén, és magába foglalva a láthatóság és láthatatlanság határait. Egy másik szél különös figyelmet szentel a mesterségnek és kézügyességnek, egy harmadik pedig a független kiadói tevékenységeket, a személyes gyűjteményeket és az önszerveződés egyéb formáit ösztönzi.

A 2019-es Art Encounters Biennálé számára, mely januárban vette kezdetét és év végéig tart, nagy jelentőséggel bír egy egész sor partnerség és másfajta együttműködési forma. A Biennálé kiállítás-megnyitója 2019. szeptember 20-án lesz. Ennek előkészítése céljából – Biennálé-beszélgetések címmel – különböző beszélgetésekre kerül sor a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemmel és a Műépítészeti és Városrendészeti Egyetemmel együttműködésben, a Biennálé szerves részként. Hasonlóképpen, a képzőművészekkel szervezett műhelymunkák, a havi rendszerességű találkozók az Ambasadán, a helyi kulturális élet szereplőivel való informális találkozók, miként a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem diákjaival, illetve más fiatalokkal szervezett önkéntes programok is úgyszintén a Biennálé részét képezik. A kiállítási periódust a kiadványoknak szentelt program fogja zárni, közös olvasmányokkal, a romániai és szerbiai független művészet kiadványaival és egy szimpóziummal.

A Contrasens Kulturális Egyesülettel, mely egy speciális közvetítő programot – A megismerés útjai – kezdeményezett, a Biennálé harmadik kiadása folytatja abbéli küldetését, hogy egy tágabb közönséget vonjon be a társadalmi vitába, vibráló platformot biztosítva a romániai és külföldi művészeti élet kulturális cseréi számára. A művészet egyrészt kiállítási terekben lesz jelent, úgymint az Arta Encounters Alapítvány székhelye, a Bánsági Nemzeti Múzeum, a Mária Terézia bástya, a Művészetek Háza, a Helios Galéria, a Corneli Miklosi Közszállítási Múzeum, a Bánsági Falumúzeum, az Ifjúsági Ház, a Temesvári Nyugati Egyetem, Műszaki Egyetem, Megyei Könyvtár, a Kommunista Fogyasztó Múzeuma, a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem, a Műépítészeti és Városrendészeti Egyetem, a City Business Center, a Shopping City Mall, a Mihai Eminescu Nemzeti Színház, illetve egy egész sor szabadtéri helyszín a városban, valamint Temesváron kívüli helyszínek is, úgymint a zsombolyai Sever Bocu Sajtómúzeum és a rézbányai Textilmúzeum.

A partnerek között vannak: Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa, Mihai Eminescu Nemzeti Színház, Contrasens Kulturális Egyesület, Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem, Temesvári Nyugati Egyetem, Bánsági Falumúzeum, Corneli Miklosi Közszállítási Múzeum, Temesvári Francia Kulturális Központ, Temesvári Német Kulturális Központ, BETA (Temesvári Műépítészeti Biennálé), La Două Bufniţe könyvesbolt.

Maria Lind kurátor, teoretikus, tanárnő Stockholmban és Berlinben él. 2011–2018 között a stockholmi Tensta konsthall igazgatója, 2008–2010 között a Bárd Egyetemi Kollégium Kurátori Tanulmányi Központjának, illetve 2005–2007 között a stockholmi Iaspisnak az igazgatója. 2002-től 2004-ig a müncheni Kunstverein intézet igazgatója, 2016-ban a Gwangju (Dél-Korea) Biennálé 11. kiadásának művészeti igazgatója. Maria Lind 2009-ben megkapta a Walter Hopps-díjat, melyet a kurátori eredményei alapján ítéltek oda számára.

Anca Rujoiu kurátor, szerkesztő Szingapúrban és Romániában él. Kiállítási kurátorként, majd később (2013–2018) főszerkesztőként a szingapúri NTU Kortárs Művészeti Központ alapító csapatának tagja volt. Anca Rujoiu társkurátora volt a Collective Fictions című projektnek, melyet beválogattak a Nouvelles Vagues (2013), fiatal kurátoroknak szentelt programba a Palais de Tokyóban.


Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

Teilnehmende in der 2019 Art Encounters Bienniale:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaiei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Apolonija Šušteršič*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectura*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Želimir Žilnik.

* neuer Auftrag

Teilnehmende in den öffentlichen Lesungen und der unabhängigen Verlagswesen-Plattform:

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Două Bufniţe, Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic and Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, Institutul Prezentului / The Institute of the Present, Cele mai frumoase cărţi din România / Die schönsten Bücher aus Rumänien, Galeria Posibilă, Stiftung Triade.

Innerhalb der dritten Auflage der Art Encounters Bienniale in Temeswar wird eine Reihe von kontextempfindlichen Aufträgen über zeitgenössische Kunst als eine Form von Verständnis nachsinnen. Nebst Wissenschaft, Politik, Literatur und Philosophie verhilft uns diese, die Komplexität des heutigen Lebens, anzugehen. Die Kuratorinnen Maria Lind und Anca Rujoiu werdenKunstwerke und Verfahren mit Situationen, Orten und Fragen gegenüberstellen und sie neben bestehenden Werken, die in der Landschaft und Geschichte Temeswars eingebettet werden sollen, stellen. Dazu gehören auch ein paar thematische Architektur-Rundgänge durch die Stadt. Der Name der Biennale, Art Encounters, lädt zur weiteren Inspiration für Gespräche und Reflexionen ein. Jedes Kunstwerk wird das Produkt von Begegnungen sein und erzielt, Kontakte und Konfliktzonen mit Gruppen und Individuen im Kunstbereich, zu finden und zu entwickeln.

Verschiedene Gedanken und Ideen werden durch die Kunstwerke und Verfahren innerhalb dieser Auflage der Art Encounters Bienniale fließen, wobei sie diesen Teil des Projekts beeinflussen. Ähnlich wie in Herta Müllers Romane, die sich in und um Temeswar abspielen und mannigfaltige Konnotationen haben, wird der Wind der Biennale verschiedene Temperaturen, Stimmungen und sogar Inhalte bringen. Winde wehen durch Grenzen und Übersetzungen – etwas sehr Bekanntes in der Banater Region – indem sie die Ränder der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit einschließen. Ein anderer Wind macht auf Handwerk aufmerksam. Ein dritter Wind spornt unabhängiges Verlagswesen, private Sammlungen und Formen von Selbst-Organisation an.

Partnerschaften und andere Formen von Zusammenarbeiten sind wesentlich für die Art Encounters Bienniale 2019, das im Januar angefangen hat und bis Ende des Jahres dauern wird. Die Biennale-Ausstellung wird am 20. September eröffnet. Bis zur Eröffnung findet eine Abfolge von Talks, die in Zusammenarbeit mit der Kunstfakultät und der Fakultät für Architektur veranstaltet werden, statt – die sogenannten Biennial Talks sind Teil der Art Encounters Biennale. Eine Reihe von Workshops mit teilnehmenden Künstlern sind auch Teil der Biennale, wie auch die monatlichen Treffen in Ambasada (die sog. Ambasada Gatherings), die informale Zusammenkünfte mit lokalen Kunstakteuren darstellen. Eine weitere Komponente ist das Freiwilligen-Programm, das Kunststudenten und andere junge Leute mitwirken lässt. Der Abklang der Ausstellungsperiode bilden eine Verlags-Plattform mit kollektiven Lesungen, unabhängiges Kunstverlagswesen aus Rumänien und Serbien und ein Symposium.

In Zusammenarbeit mit der Organisation Contrasens, die ein besonderes Vermittlungsprogramm – Ways of Knowing – gestaltet hat, führt die dritte Auflage der Biennale die Mission weiter, ein breitgefächertes Publikum in sozialen Debatten zu engagieren, wobei dadurch eine dynamische Plattform für kulturellen Austausch zwischen der rumänischen und der ausländischen Kunstszene entsteht. Die Kunst wird Räume wie die Art Encounters Galerie, das Banat- Museum, die Bastei, Casa Artelor, Helios Galerie, das Starßenbahnmuseum, Casa Tineretului / das Jugendhaus, die West-Universität, die Universität Politehnica, die Kreisbibliothek „Sorin Titel“, das Museum des kommunistischen Konsumenten, die Fakultät für Kunst und Design, die Fakultät für Architektur, das City Business Center, Shopping City Mall, das Nationaltheater, wie auch öffentliche Räume bespielen. Die Biennale wird sich auch außerhalb von Temeswar erstrecken, u.z. zum Presse-Museum „Sever Bocu“ in Jimbolia und zum Textilien-Museum in Baiţa.

Zu den Partner der Biennale zählen u.a.: der Verein „Temeswar 2021 – Europäische Kulturhauptstadt“, das Nationaltheater, die Fakultät für Kunst und Design, die West-Universität, das Banat-Museum, das Museum für öffentlichen Verkehr „Corneliu Miklosi“, Institut Français Timișoara, das Deutsche Kulturzentrum Temeswar, BETA (die Temswarer Architektur-Biennale), der Verein Contrasens, die Buchhalndlung „La Două Bufniţe“

Maria Lind ist Kuratorin, Schriftstellerin und Erzieherin. Sie lebt in Stockholm und Berlin. Sie war Direktorin der Tensta konsthall, Stockholm (2011–18), Leiterin des Studiengangs beim Center for Curatorial Studies, Bard College (2008–10) und des Iaspis in Stockholm (2005–07). Zwischen 2002 und 2004 war sie die Leiterin des Kunstvereins München. Im Jahre 2016 war sie die künstlerische Leiterin der 11-ten Gwangju Biennale. Maria Lind ist Trägerin des Walter Hopps Award for Curatorial Achievement 2009.

Anca Rujoiu ist Kuratorin und Verlägerin. Sie lebt in Singapore und Temeswar. Als Kuratorin und später Verlagsdirektorin (2013 – 2018) war sie Mitgründerin des NTU Centre for Contemporary Art Singapore. Sie war Co-Kuratorin des Collective Fictions, eins der ausgewählten Projekte in Nouvelles Vagues (2013), ein Programm für junge Kuratoren des Palais de Tokyo.


Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters

Participants in the 2019 Art Encounters Biennial exhibition are*:

Lawrence Abu Hamdan, Dan Acostioaei*, Halil Altındere, Anca Benera & Arnold Estefan, Michael Beutler*, Irina Botea Bucan & Jon Dean, Pauline Boudry & Renate Lorenz*, Filipa César & Louis Henderson, Kray Chen*, Céline Condorelli*, Collection Collective, Alexandra Croitoru*, Chto delat, Forensic Architecture, Aslan Gaisumov, Ane Graff, Alma Heikkilä, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Ane Hjort Guttu, Dora García*, Ho Tzu Nyen, Gunilla Klingberg*, Gülsün Karamustafa, Behzad Khosravi Noori, Vilmos Koter, Matts Leiderstam*, Anne Low*, Virginia Lupu, Taus Makhacheva, Liliana Mercioiu Popa, Metahaven, Ana Maria Millán, Malgorzata Mirga-Tas, Naeem Mohaiemen, Monotremu, Tanja Muravskaja, Ciprian Mureșan*, Joar Nango*, Pınar Öğrenci, Ahmet Ögüt*, The Otolith Group, Trevor Paglen, Gary-Ross Pastrana*, Lia Perjovschi, Peles Empire*, Thao Nguyen Phan, Zac Langdon-Pole, Agnieszka Polska*, Ghenadie Popescu, Vandy Rattana, Bella Rune*, STEALTH.unlimited*, Zhou Tao, Iulia Toma*, Tur de Arhitectură*, Mona Vătămanu & Florin Tudor*, Anton Vidokle, Haegue Yang, Mădălina Zaharia*, Zephyr*, Želimir Žilnik.

* new commissions

Participants in the Collective Readings and Independent Publishing Platform are:

Balamuc, Ana Bilbao, Cutra, Două Bufniţe, Adriana Gheorghe, Delia Grigore, Tatiana Fiodorova, Nicoleta Moise, Radu Pavel Gheo, Leah Whitman Salkin, Stevan Vukovic and Tijana Savatic, IDEA, Kuda.org, PUNCH, The Institute of the Present, Cele mai frumoase cărţi din România, Galeria Posibilă, Triade Foundation.

Curators: Maria Lind and Anca Rujoiu

For the third edition of The Art Encounters Biennial in Timișoara, a series of context-sensitive commissions will reflect on contemporary art as a form of understanding which, along with science, politics, literature, and philosophy, helps us tackle the complexity of life today. Curators Maria Lind and Anca Rujoiu will match artworks and practices with situations, locations, and questions, placing them alongside existing works that will be embedded in the landscape and history of Timișoara. Among them a series of thematic architecture walks through the city will take place. The Biennial’s name, Art Encounters, acts as further inspiration for discussion and reflection. Each artwork will be the product of encounters, and aims to find and develop contact and conflict zones with groups and individuals around the art. 

Over the course of this edition of the Art Encounters Biennial, different thoughts and ideas will flow through artworks and practices, influencing this part of the project. Similar to the winds in Herta Müller’s novels, which take place in and around Timișoara and have different connotations, the winds of the Biennial will bring various temperatures, atmospheres, and even substances. Winds blow through borders and translations, something well known in Timișoara’s Banat region, including the edges of visibility and invisibility. Another wind drives an attentiveness to craft and the work of the hand. A third wind stimulates independent publishing, personal collections, and forms of self-organisation.

A number of partnerships and other forms of collaboration are essential to the Art Encounters Biennial 2019, which started in January and will continue until the end of the year. The Biennial exhibition will open on September 20, 2019. Leading up to this, a series of talks made in collaboration with the Art Faculty and the Architecture Faculty – the Biennale Talks – are taking place as an integral part of the Biennial. A series of workshops with participating artists also form part of the biennial, as does the monthly Ambasada Gatherings, informal get-togethers with local cultural producers. A further component is the program of volunteers with art students and other young practitioners. A publishing platform, with collective readings, independent art publishing from Romania and Serbia, and a symposium, will conclude the exhibition period.

Collaborating with the organization Contrasens which conceived a special mediation program – Ways of Knowing, the Biennial’s third edition continues the mission of engaging a wide audience in social debate, creating a vibrant platform for cultural exchange between the art scenes in Romania and those abroad. The art will be sitting in exhibition spaces like The Art Encounters Gallery, The Banat Museum, The Bastion, Casa Artelor, Helios Gallery, The Tram Museum, The Youth House, The West University, The Polytechnical University, The County Library, The Museum of the Communist Consumer, the Faculty of Art and Architecture, the City Business Center, Shopping City Mall, The National Theatre and a number of outdoor locations in the city, as well as stretching outside Timişoara at The Press Museum “Sever Bocu” in Jimbolia and The Textiles Museum in Băiţa.

Among the Biennial’s partners: The Association Timișoara 2021—European Capital of Culture, The „Mihai Eminescu” National Theater Timișoara, The Faculty of Arts and Design, West University of Timișoara, The Banat National Museum, „Corneliu Miklosi” Public Transport Museum, The French Institute Timișoara, The German Cultural Center Timişoara, BETA (Timișoara Architecture Biennial), Contrasens Cultural Association, La Două Bufniţe Bookstore.

Maria Lind is a curator, writer, and educator based in Stockholm and Berlin. She was the director of Tensta konsthall, Stockholm (2011–18), the director of the graduate program at the Center for Curatorial Studies, Bard College (2008–10), and of Iaspis in Stockholm (2005–07). From 2002 to 2004 she was the director of Kunstverein München; in 2016 she was the artistic director of the 11th Gwangju Biennale. Maria Lind is also the 2009 recipient of the Walter Hopps Award for Curatorial Achievement.

Anca Rujoiu is a curator and editor based in Singapore and Timișoara. As curator of exhibitions and later head of publications (2013–18), she was a member of the founding team of the NTU Centre for Contemporary Art Singapore. She was co-curator of Collective Fictions, one of the selected projects in Nouvelles Vagues (2013), a program by Palais de Tokyo dedicated to young curators.

Agnieszka Polska, The Wayward Pigeon, 2019, parte din campania desfășurată în spaţiul public și online de către artistă pentru Bienala Art Encounters 2019. Prin amabilitatea artistei.