#Mediere

ARTENCOUNTERS: ITINERARII DE reCUNOAȘTERE

Bienala Art Encounters 2019 crește prin și în jurul dialogurilor pe care curatoarele și artiștii invitaţi le poartă cu Timișoara și oamenii ei și rămâne, ca totdeauna, un punct de întâlnire pentru artiști, comunităţi, instituţii și idei.

Itinerarii de reCunoaștere, programul de mediere propus de Asociaţia Culturală Contrasens, definește în acest an spatiul și ritmul în care misiunea Bienalei, aceea de a aduce un public cât mai divers aproape de arta contemporană și de atrage cât mai mulţi oameni de toate vârstele și interesele în examinarea și dezbaterea celor mai importante teme individuale si colective din societate pornind de la dialogul între scena românească și internaţională de artă, ia formă.

Itinerarii de reCunoaștere abordează cultura multidimensional – ca pilon de regenerare urbană, ca spaţiu de experienţă estetică, ca incubator pentru învăţare aplicată și modelare a gândirii critice, ca platformă de dialog, de incluziune, de angajament și de creștere organică și sustenabilă a comunităţii, ca liant între oameni, idei, năzuinţe și locuri.

Itinerarii de reCunoaștere se construiește pe principalele dimensiuni ale conceptului curatorial al Bienalei Art Encounters 2019 – pe pluralitate, pe dialog între arte și meserii și între analog și digital, pe ancorare în context și comunitate, pe capitalizare și reinterpretare a ceea ce există deja – istorie, patrimoniu și practici, pe producţie și manualitate. La fel ca Bienala Art Encounters, Programul Ways of Knowing se concentrează atât pe metodă, cât și pe conţinut pentru a lăsa în urmă o moștenire măsurabilă, dar și spin offs – întrebări, capacităţi, reţele și mecanisme care să genereze în continuare dezvoltare.

Itinerarii de reCunoaștere este un program de mediere configurat ca networking, formare și pre-evenimente de documentare, cercetare și activare (aprilie – iulie), producţie de resurse, ghiduri și materiale suport (iulie – august), evenimente și programe de mediere (septembrie – octombrie, pe perioada Bienalei) și evenimente de follow up și sprijin pentru spin offs (octombrie – decembrie).