11

Marţi, 10:00 -12:00

#Dialogurile Bienalei: Mansarda Facultăţii de Arte și Design Timișoara (str. Oituz nr. 4), prezentări cu: Monotremu și Bella Rune

Monotremu ©infi.ro
Bella Rune ©infi.ro11

Marţi, 19:00 – 21:00

#Serile Ambasada

Serile Ambasada ©infi.ro
Serile Ambasada ©infi.ro


28

Vineri, 16:00 – 18:00

#Lecturi colective: Librăria La Două Bufniţe (Piaţa Unirii 11), lectură colectivă: Radu Pavel Gheo

Seria va fi inaugurată de Radu Pavel Gheo, scriitor din Timișoara, a cărui operă se ocupă de temele migraţiei și graniţelor. În plus, ca parte a cercetării sale doctorale, Gheo a explorat scrierile lui Müller și modul în care se întind în contextul României limitele a ceea ce este convenţional definit ca literatura naţională.

Lectura colectivă propusă, bazată pe o selecţie de texte ficţionale și eseistice de Herta Müller și Radu Pavel Gheo, oferă o perspectivă încrucișată asupra identităţilor locale și globale, a graniţelor și străinătăţii, a ceea ce ne unește și ne desparte. Ne mișcăm în cercuri concentrice, de la Timișoara și Banat spre exterior, iar graniţele nu sînt doar politice, ci și mentale. Le vedem așa cum sunt percepute și cum ne fac ele să-i percepem pe ceilalţi, fie că e vorba de Timișoara și Germania Hertei Müller sau de România personajelor lui Gheo. Inevitabil, istoria este și ea prezentă, căci ea marchează și graniţele și identităţile, și percepţia asupra lor – și tot istoria modelează destinele oamenilor prinși între ele.