#Bienala și Fundaţia Art Encounters

Bienala Art Encounters este un eveniment internaţional desfășurat la Timișoara începând cu 2015 și organizat de Fundaţia Art Encounters în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, Casa Judeţeană pentru Cultură Timiș, Consiliul Judeţean Timiș și Fundaţia Triade.

Formatul extins al programului Bienalei de anul acesta, precum și o parte a programelor publice, au fost dezvoltate în parteneriat cu Asociaţia „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” și sunt co-finanţate de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale și Primăria Municipiului Timișoara.

Bienala caută să creeze un spaţiu potrivit dialogului dintre artiști, public, instituţii și idei printr-un amplu program de expoziţii, dezbateri, workshop-uri, performance-uri și artă în spaţiu public.

Obiectivele principale ale bienalei sunt:

  • să creeze o platformă de dialog pentru arta contemporană la nivel local, naţional, regional și internaţional
  • să devină un punct de întâlnire pentru diferite practici artistice, generând experimente, colaborări, și solidaritate pe termen lung
  • să activeze cultural orașul și să transgreseze discipline pentru a crea un climat artistic de cooperare între diferite sub-sectoare culturale
  • să descopere spaţii și locuri care devin gazde temporare pentru expoziţiile bienalei, integrând, astfel, situri din patrimoniul industrial care altfel ar fi date uitării
  • să dezvolte o misiune cu rol educativ, orientată înspre depășirea barierelor dintre arta contemporană și publicul larg
  • să integreze cercetarea istorică a naraţiunilor mai puţin cunoscute despre arta românescă în expoziţii de artă contemporană
  • să sprijine generaţii tinere de artiști prin comisionarea de lucrări de artă
  • să revitalizeze bogăţia istorică și contextul socio-cultural al Timișoarei

Fundaţia Art Encounters Timișoara

Credem că arta joacă un rol cheie în înţelegerea societăţii actuale, întărind comunitatea locală și stimulând idei creative pentru un viitor mai deschis și mai sustenabil.

Viziunea Fundaţiei Art Encounters este să devină un punct de întâlnire pentru oameni, idei, culturi și comunităţi, și să creeze o platformă deschisă pentru arta contemporană în strânsă legătură deopotrivă cu orașul Timișoara și cu scena globală de artă. Publicul este încurajat să exploreze domeniul artei și să devină parte într-un schimb permanent de cunoaștere.

Fundaţia Art Encounters își propune să livreze un model instituţional adaptat nevoilor locale, care este totodată angajat într-o prezenţă susţinută pe scena artei internaţionale.

Fondată în 2015 de către Ovidiu Șandor, colecţionar de artă și antreprenor din Timișoara, Fundaţia Art Encounters este o iniţiativă care își propune să crească și să sprijine dezvoltarea artei contemporane din România. Misiunea ei esenţială are la bază aspiraţia de a hrăni dialogul, cunoașterea, cercetarea și experimentul.

Activităţile fundaţiei se desfășoară în câteva direcţii majore: organizarea Bienalei Art Encounters și a programului de expoziţii desfășurat la sediul permanent al fundaţiei sau în alte locuri; sprijinirea educaţiei și dezvoltarea de public prin programe dedicate; dezvoltarea unor serii de rezidenţe pentru artiști și curatori. În conjuncţie cu programele permanente ale Fundaţiei, colecţia privată a lui Ovidiu Șandor, președintele Fundaţiei Art Encounters, funcţionează ca resursă deschisă pentru expoziţii, colaborare instituţională și cercetare.

Începând din ianuarie 2018, Fundaţia Art Encounters își desfășoară activitatea zilnică și programul expoziţional la sediul aflat în Casa Isho, pe strada Take Ionescu nr. 46C.