OptiLux

Str. Dr. Nicolae Paulescu 1

24/ 24


Agnieszka Polska


Optilux se află pe Strada Nicolae Paulescu nr. 1, la parterul monumentalului Palat Dauerbach, construit între 1911-1913.

Palatul domină centrul Pieţei Victoria și a fost construit după proiectul arhitectului László Székely. Imobilul este orientat spre trei străzi, iar, conform proiectului urbanistic iniţial, perspectiva actualei străzi Johann Wolfgang von Goethe urma să se deschidă către ansamblul clădirilor aparţinând Ordinului Piariștilor, proiectat de același arhitect, creând astfel o compoziţie urbană armonioasă.

Palatul Dauerbach este o construcţie de dimensiuni impresionante, ocupând un întreg cvartal. Pentru a reduce masivitatea clădirii, arhitectul împarte faţada vestică, dinspre Piaţa Victoriei, în trei zone: una centrală și două laterale.

Considerabil mai înaltă, zona centrală este la rândul ei subîmpărţită prin intermediul pilaștrilor, care marchează limitele laterale și axul central, și beneficiază la nivelul superior de trei frontoane de forma unor acolade ogivale. Chiar sub vârful ogivelor se află basoreliefuri cu chipuri realizate în stil specific Secessionului, flancate de câte două ferestre mari, circulare. Cele două zone laterale, cu un acoperiș mai scund, înălţat ușor pe colţ, sunt decorate la rândul lor, cu câte un fronton, pilaștrii și o tencuială periată care oferă eleganţă faţadei.

Pe lângă faimosul restaurant Palace, parterul clădirii a adăpostit și o farmacie, în colţul nordic. Alături de aceasta, în partea dreaptă a uneia dintre porţile de acces ale palatului Dauerbach, se află spaţiul aparţinând Optilux, care păstrează deasupra vitrinelor vechea firmă a Oficiului Farmaceutic Timișoara.